Blackjack, also known as Twenty-one (21), is a popular and popular card game. Blackjack is played with one, two, four, six or eight deck cards. Some casinos even use a continuous mixer to ensure the purity of the game. Playing blackjack online is also a great online affair. Find out how to play right here:

Cách chơi Blackjack

 

Cách chơi Blackjack

Mục tiêu của trò chơi là đánh bại người chia bài. Nếu tổng điểm bài của bạn cao hơn bài của người chia bài mà không vượt quá 21 thì bạn thắng. Nếu bài của bạn vượt quá 21 điểm thì bạn sẽ bị xem là Cháy bài và tự động thua. Nếu bài của người chia bài vượt quá 21 điểm mà bạn không thì bạn sẽ thắng. Người chơi luôn phải đưa ra hàng động trước. Nếu bài của người chơi bị cháy, người chơi sẽ bị thua dù cho bài của người chia bài cháy hay không.

Giá trị các lá bài

  • Chất của các lá bài không ảnh hưởng đến kết quả của trò chơi
  • Các lá bài từ 2-10 có giá trị tương ứng từ 2-10
  • Các lá bài hình người J,Q,K có giá trị là 10
  • Át có thể tính là 1 hoặc 11

Một tay bài gồm có một con Át sẽ được xem là Soft Hand (bài mềm) bởi vì giá trị bài có thể thay đổi. Neus bạn rút được một soft hand và giá trị của ba lá bài (nếu tính Át là 11) vượt quá 21 điểm vì tay bài đó sẽ trở thành Hard Hand (bài cứng).

Ví dụ: Bạn được chia 1 con Át và 1 con Ba. Giá trị tay bài của bạn có thể là 4 hoặc 14. Nếu bạn rút được thêm 1 con 10 thì bài của bạn sẽ có giá trị 14 cứng vì nếu bạn tính Át là 11, bạn sẽ có tổng điểm là 25, bài của bạn sẽ xem là bị cháy.

Các thuật ngữ sử dụng trong Blackjack

Bài Blackjack

Nếu bài của bạn hoặc người chia bài bao gồm một con Át và một lá bài 10. Tổng điểm hai lá bài sẽ là 21, đây sẽ được gọi là Blackjack tự nhiên. Nếu bạn có được Blackjack bạn sẽ được thanh toán theo tỉ lệ 3:2.

Nếu cả bạn và người chia bài đều có Blackjack thì bài sẽ được xem là hòa. Nếu chỉ có người chia bài có Blackjack, tất cả những người chơi sẽ thua.

HIT (Thêm bài)

Nếu bạn chọn Hit có nghĩa là bạn muốn nhận thêm một lá bài khác. Để ra dấu cho người chia bài bạn muốn chọn Hit, bạn gõ vào bàn trước mặt hoặc thực hiện chuyển động tay thông báo.

Stand (Dừng)

Nếu bạn đã hài lòng với bài của bạn, bạn ra dấu cho người chia bài là bạn dừng lại bằng việc vẫy tay trên đầu các lá bài.

Double down (gấp đôi)

Khi chọn double down, bạn được cho phép đặt gấp đôi cược sau khi nhận hai lá bài. Bạn sẽ được nhận thêm một lá bài nữa. Để ra dấu hiệu, bạn đặt thêm một cược nữa bên cạnh cược ban đầu của bạn.

Split (tách bài)

Nếu bạn được chia một cặp (hai lá bài có giá trị bằng nhau), bạn có thể chia chúng thành hai tay bài khác nhau. Bạn cần phải đặt thêm một cược tương đương với cược ban đầu của bạn và ra dấu với người chia bài về việc tách bài bằng cách đặt một cược thứ hai bên cạnh cược ban đầu. Người chia bài sẽ phát thêm cho bạn một lá bài khác để ghép với lá bài đã được chia. Sau đó bạn sẽ đưa ra quyết định nhận thêm hay dừng lại. Sau khi bạn chơi tay bài này và dừng lại, bạn sẽ tiếp tục chuyển sang lá bài đã được tách còn lại và lặp lại quy trình này.

Insurance (bảo hiểm)

Nếu lá bài lật ngửa của người chia bài là một con Át, người chia bài sẽ chào bảo hiểm. Đây là cược thêm có giá trị bằng ½ cược ban đầu. Nếu bạn sử dụng cược này và người chia bài có lá bài có giá trị 10, bạn sẽ được thanh toán theo tỉ lệ 2:1.

Surrender (Đầu hàng)

Một số sòng bài cho phép bạn lựa chọn từ bỏ tay bài của bạn và mất ½ cược ban đầu trên hai bài đầu tiên sau khi người chia bài kiểm tra blackjack. Đây được gọi là đầu hàng muộn.

As you see on the preceding page, there are many decisions that you must make when playing blackjack. If you play your hand properly you can reduce the house edge to less than one percent. To do this you must learn Basic Strategy, which is a mathematically proven method to determine when to hit and stand.

Làm thế nào để gia tăng cơ hội thắng trong Blackjack?

Play Blackjack online

Dưới đây là một vài chiến lược cơ bản giúp bạn có thể gia tăng cơ hội thắng trong Blackjack, đặc biệt hữu hiệu đối với những người chơi mới.

  • Nếu hai lá bài đầu tiền của bạn có tổng điểm từ 12-16, bài này được gọi là “Stiff”. Bạn nên chọn “Stand” (bởi vì nếu thêm một lá bài có thể khiến bạn dễ bị cháy bài)
  • Nếu lá bài lật ngửa của người chia bài có giá trị từ 2-6, đây được gọi là bài “Stiff” của người chia bài
  • Nếu bài của bạn có giá trị từ 17 -21, đây gọi là Pat và bạn nên dừng lại
  • Nếu lá bài lật ngửa của người chia bài có giá trị từ 7-Át, bạn nên cân nhắc nó là một bài “Pad”.
  • Nếu bạn có Stiff và người chia bài cũng có một Stiff, bạn chọn Stand (dừng và không nhận thêm bài)
  • Nếu bạn có Stiff và người chia bài có Pat, bạn chọn Hit (nhận thêm bài)

Chiến lược đơn giản này rất có ích giành cho những người mới chơi trò chơi và bạn nên ghi nhớ điều này. Ngoài ra, bạn cũng nên giành thời gian tìm hiểu thêm các chiến thuật chơi cơ bản khác để ngày càng hoàn thiện hơn.

bạn cũng có thể thử vận may của mình với nhiều trò chơi đa dạng hơn:  RouletteRồng HổPokerXóc đĩabaccarat.